Q173 – Annan missbildning av öra

ICD-10 kod för Annan missbildning av öra är Q173.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av öra (Q17), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Annan missbildning av öra:

ICD-kod Q173
Diagnos Annan missbildning av öra
Kategori Q17, Andra medfödda missbildningar av öra
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)