Q180 – Gälgångscysta, gälgångsfistel och gälgångssinus

ICD-10 kod för Gälgångscysta, gälgångsfistel och gälgångssinus är Q180.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen (Q18), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Gälgångscysta, gälgångsfistel och gälgångssinus:

ICD-kod Q180
Diagnos Gälgångscysta, gälgångsfistel och gälgångssinus
Kategori Q18, Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)