Q182W – Andra och ospecificerade gälgångsmissbildningar

ICD-10 kod för Andra och ospecificerade gälgångsmissbildningar är Q182W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen (Q18), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra och ospecificerade gälgångsmissbildningar:

ICD-kod Q182W
Diagnos Andra och ospecificerade gälgångsmissbildningar
Kategori Q18, Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)