Q189 – Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad är Q189.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen (Q18), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad:

ICD-kod Q189
Diagnos Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad
Kategori Q18, Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)