Q203 – Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse

ICD-10 kod för Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse är Q203.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse:

ICD-kod Q203
Diagnos Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
Kategori Q20, Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)