Q208 – Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser är Q208.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser:

ICD-kod Q208
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
Kategori Q20, Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)