Q209 – Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad är Q209.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser (Q20), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad:

ICD-kod Q209
Diagnos Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad
Kategori Q20, Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)