Q219 – Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad är Q219.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av hjärtats skiljeväggar (Q21), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad:

ICD-kod Q219
Diagnos Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Kategori Q21, Medfödda missbildningar av hjärtats skiljeväggar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)