Q220 – Atresi av pulmonalisklaff

ICD-10 kod för Atresi av pulmonalisklaff är Q220.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (Q22), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Atresi av pulmonalisklaff:

ICD-kod Q220
Diagnos Atresi av pulmonalisklaff
Kategori Q22, Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)