Q221 – Medfödd stenos av pulmonalisklaff

ICD-10 kod för Medfödd stenos av pulmonalisklaff är Q221.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (Q22), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd stenos av pulmonalisklaff:

ICD-kod Q221
Diagnos Medfödd stenos av pulmonalisklaff
Kategori Q22, Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)