Q223 – Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff är Q223.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (Q22), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff:

ICD-kod Q223
Diagnos Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff
Kategori Q22, Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)