Q224 – Medfödd trikuspidalisstenos

ICD-10 kod för Medfödd trikuspidalisstenos är Q224.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (Q22), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd trikuspidalisstenos:

ICD-kod Q224
Diagnos Medfödd trikuspidalisstenos
Kategori Q22, Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)