Q226 – Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom

ICD-10 kod för Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom är Q226.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (Q22), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom:

ICD-kod Q226
Diagnos Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
Kategori Q22, Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)