Q228 – Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff är Q228.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (Q22), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff:

ICD-kod Q228
Diagnos Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff
Kategori Q22, Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)