Q229 – Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad är Q229.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (Q22), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad:

ICD-kod Q229
Diagnos Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad
Kategori Q22, Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)