Q231 – Medfödd aortaklaffinsufficiens

ICD-10 kod för Medfödd aortaklaffinsufficiens är Q231.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd aortaklaffinsufficiens:

ICD-kod Q231
Diagnos Medfödd aortaklaffinsufficiens
Kategori Q23, Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)