Q232 – Medfödd mitralisstenos

ICD-10 kod för Medfödd mitralisstenos är Q232.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd mitralisstenos:

ICD-kod Q232
Diagnos Medfödd mitralisstenos
Kategori Q23, Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)