Q233 – Medfödd mitralisinsufficiens

ICD-10 kod för Medfödd mitralisinsufficiens är Q233.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd mitralisinsufficiens:

ICD-kod Q233
Diagnos Medfödd mitralisinsufficiens
Kategori Q23, Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)