Q238 – Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff är Q238.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar (Q23), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff:

ICD-kod Q238
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff
Kategori Q23, Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)