Q249 – Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad är Q249.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda hjärtmissbildningar (Q24), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad:

ICD-kod Q249
Diagnos Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Kategori Q24, Andra medfödda hjärtmissbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)