Q251 – Coarctatio aortae

ICD-10 kod för Coarctatio aortae är Q251.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av de stora artärerna (Q25), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Coarctatio aortae:

ICD-kod Q251
Diagnos Coarctatio aortae
Kategori Q25, Medfödda missbildningar av de stora artärerna
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)