Q257 – Andra medfödda missbildningar av lungartären

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av lungartären är Q257.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av de stora artärerna (Q25), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av lungartären:

ICD-kod Q257
Diagnos Andra medfödda missbildningar av lungartären
Kategori Q25, Medfödda missbildningar av de stora artärerna
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)