Q258 – Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna är Q258.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av de stora artärerna (Q25), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna:

ICD-kod Q258
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna
Kategori Q25, Medfödda missbildningar av de stora artärerna
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)