Q259 – Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad är Q259.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av de stora artärerna (Q25), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad:

ICD-kod Q259
Diagnos Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad
Kategori Q25, Medfödda missbildningar av de stora artärerna
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)