Q268 – Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna är Q268.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av de stora venerna (Q26), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna:

ICD-kod Q268
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna
Kategori Q26, Medfödda missbildningar av de stora venerna
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)