Q269 – Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad är Q269.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av de stora venerna (Q26), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad:

ICD-kod Q269
Diagnos Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad
Kategori Q26, Medfödda missbildningar av de stora venerna
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)