Q270 – Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär

ICD-10 kod för Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär är Q270.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet (Q27), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär:

ICD-kod Q270
Diagnos Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär
Kategori Q27, Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)