Q271 – Medfödd njurartärstenos

ICD-10 kod för Medfödd njurartärstenos är Q271.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet (Q27), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd njurartärstenos:

ICD-kod Q271
Diagnos Medfödd njurartärstenos
Kategori Q27, Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)