Q272 – Andra medfödda missbildningar av njurartär

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av njurartär är Q272.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet (Q27), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av njurartär:

ICD-kod Q272
Diagnos Andra medfödda missbildningar av njurartär
Kategori Q27, Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)