Q273 – Perifer arteriovenös missbildning

ICD-10 kod för Perifer arteriovenös missbildning är Q273.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet (Q27), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Perifer arteriovenös missbildning:

ICD-kod Q273
Diagnos Perifer arteriovenös missbildning
Kategori Q27, Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)