Q278 – Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet är Q278.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet (Q27), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet:

ICD-kod Q278
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet
Kategori Q27, Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)