Q279 – Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad är Q279.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet (Q27), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad:

ICD-kod Q279
Diagnos Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad
Kategori Q27, Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)