Q283 – Andra missbildningar av cerebrala kärl

ICD-10 kod för Andra missbildningar av cerebrala kärl är Q283.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q28), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra missbildningar av cerebrala kärl:

ICD-kod Q283
Diagnos Andra missbildningar av cerebrala kärl
Kategori Q28, Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)