Q288 – Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen är Q288.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q28), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen:

ICD-kod Q288
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Kategori Q28, Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)