Q289 – Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad är Q289.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q28), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad:

ICD-kod Q289
Diagnos Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad
Kategori Q28, Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)