Q301 – Agenesi och bristande utveckling av näsan

ICD-10 kod för Agenesi och bristande utveckling av näsan är Q301.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av näsan (Q30), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Agenesi och bristande utveckling av näsan:

ICD-kod Q301
Diagnos Agenesi och bristande utveckling av näsan
Kategori Q30, Medfödda missbildningar av näsan
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)