Q302 – Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa

ICD-10 kod för Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa är Q302.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av näsan (Q30), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa:

ICD-kod Q302
Diagnos Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa
Kategori Q30, Medfödda missbildningar av näsan
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)