Q309 – Medfödd näsmissbildning, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd näsmissbildning, ospecificerad är Q309.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av näsan (Q30), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd näsmissbildning, ospecificerad:

ICD-kod Q309
Diagnos Medfödd näsmissbildning, ospecificerad
Kategori Q30, Medfödda missbildningar av näsan
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)