Q311 – Medfödd subglottisk stenos

ICD-10 kod för Medfödd subglottisk stenos är Q311.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av struphuvudet (Q31), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd subglottisk stenos:

ICD-kod Q311
Diagnos Medfödd subglottisk stenos
Kategori Q31, Medfödda missbildningar av struphuvudet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)