Q313 – Laryngocele

ICD-10 kod för Laryngocele är Q313.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av struphuvudet (Q31), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Laryngocele:

ICD-kod Q313
Diagnos Laryngocele
Kategori Q31, Medfödda missbildningar av struphuvudet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)