Q318 – Andra medfödda missbildningar av larynx

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av larynx är Q318.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av struphuvudet (Q31), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av larynx:

ICD-kod Q318
Diagnos Andra medfödda missbildningar av larynx
Kategori Q31, Medfödda missbildningar av struphuvudet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)