Q319 – Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad är Q319.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av struphuvudet (Q31), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad:

ICD-kod Q319
Diagnos Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad
Kategori Q31, Medfödda missbildningar av struphuvudet
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)