Q320 – Medfödd trakeomalaci

ICD-10 kod för Medfödd trakeomalaci är Q320.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk (Q32), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd trakeomalaci:

ICD-kod Q320
Diagnos Medfödd trakeomalaci
Kategori Q32, Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)