Q321 – Andra medfödda missbildningar av trakea

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av trakea är Q321.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk (Q32), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av trakea:

ICD-kod Q321
Diagnos Andra medfödda missbildningar av trakea
Kategori Q32, Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)