Q322 – Medfödd bronkomalaci

ICD-10 kod för Medfödd bronkomalaci är Q322.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk (Q32), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd bronkomalaci:

ICD-kod Q322
Diagnos Medfödd bronkomalaci
Kategori Q32, Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)