Q324 – Andra medfödda missbildningar av bronk

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av bronk är Q324.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk (Q32), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av bronk:

ICD-kod Q324
Diagnos Andra medfödda missbildningar av bronk
Kategori Q32, Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)