Q330 – Medfödd cystlunga

ICD-10 kod för Medfödd cystlunga är Q330.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda lungmissbildningar (Q33), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd cystlunga:

ICD-kod Q330
Diagnos Medfödd cystlunga
Kategori Q33, Medfödda lungmissbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)