Q331 – Accessorisk lunglob

ICD-10 kod för Accessorisk lunglob är Q331.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda lungmissbildningar (Q33), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Accessorisk lunglob:

ICD-kod Q331
Diagnos Accessorisk lunglob
Kategori Q33, Medfödda lungmissbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)