Q332 – Sekvestrering av lunga

ICD-10 kod för Sekvestrering av lunga är Q332.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda lungmissbildningar (Q33), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Sekvestrering av lunga:

ICD-kod Q332
Diagnos Sekvestrering av lunga
Kategori Q33, Medfödda lungmissbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)