Q334 – Medfödd bronkiektasi

ICD-10 kod för Medfödd bronkiektasi är Q334.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda lungmissbildningar (Q33), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd bronkiektasi:

ICD-kod Q334
Diagnos Medfödd bronkiektasi
Kategori Q33, Medfödda lungmissbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)